Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2015

annagret
7985 d93b
;)
Reposted fromhugmetight hugmetight viahormeza hormeza
annagret
Trudno się spodziewać, abyśmy wszyscy byli naukowcami, lecz tak jesteśmy ukonstytuowani przez naturę, że wszyscy możemy być artystami- wprawdzie nie artystami specjalnego rodzaju, takimi jak malarze, rzeźbiarze, muzycy, poeci itp., ale artystami życia. 
— D.T. Suzuki, "Buddyzm zen i psychoanaliza"
Reposted fromhormeza hormeza
annagret
7917 d22b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatosiaa tosiaa
annagret
3714 3b02 500
Reposted frompulperybka pulperybka
annagret
3635 6782 500
Reposted frompulperybka pulperybka
annagret
1372 84f8 500
Reposted fromrol rol viatosiaa tosiaa
annagret
1365 8e59
Reposted fromMooonroe Mooonroe viatosiaa tosiaa
annagret
0533 7e5b 500
Reposted fromcharlesbukowski charlesbukowski viatosiaa tosiaa
annagret
1282 8c45
Reposted fromdzidator dzidator viahormeza hormeza
annagret
Latem - choćby nie wiem jak było zimno i deszczowo - przed kawiarniami, restauracjami i barami muszą być stoliki. Islandczycy chyba nie wierzą w to, że mają paskudną pogodę i wmawiają sobie upały (wystawy sklepowe są pełne kostiumów kąpielowych i letnich sukienek od stycznia do grudnia). Szanujące klientów knajpy dysponują kocami i parasolkami. Jeśli siadasz na zewnątrz, a jest około pięć stopni, kelner podaje ci koc. Okrywasz się nim i pizza smakuje lepiej. A jak zacznie padać deszcz, dostajesz parasolkę, żeby do piwa nie nalało. No i piździ jak cholera, deszcz fest zacina, a ty siedzisz jak sierota - na plecach filcowy koc, w lewej ręce parasolka, w prawej kufel piwa, a w gębie marlboro.
— Mirosław Gabryś - Islandzkie zabawki
Reposted fromplokin plokin viahormeza hormeza
annagret
The Bridge of Sighs - Venice
Reposted frombethgadar bethgadar viahormeza hormeza
annagret
Tęsknota jest pokutą za przeżyte kiedyś szczęście. 
— Manuela Gretkowska, "Trans"
Reposted fromhormeza hormeza
annagret
4083 2fd7
Reposted fromhormeza hormeza
annagret
5848 fe1a
Reposted fromhormeza hormeza
annagret

Fjaðrárgljúfur. South Iceland.

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viatosiaa tosiaa
annagret
9081 6da1 500
annagret
0619 ff72 500
Reposted fromsjokolade sjokolade viamakemewannadie makemewannadie
annagret
Janos M Schmidt, Hungary — 2015 Mobile Phone category, Sony World Photography Awards
Reposted fromgreensky greensky viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
0322 29e6
Reposted fromindie indie viamuminek muminek
annagret
2491 9573
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viazupson zupson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl