Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 08 2015

annagret
5988 dfef 500
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viatosiaa tosiaa
3138 52e8
Reposted fromtwice twice viatosiaa tosiaa
annagret
0609 100d
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatosiaa tosiaa
8448 bb01
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viatosiaa tosiaa
0292 0f50
Reposted frombabyface babyface viatosiaa tosiaa

April 21 2015

8441 9c8b
Reposted fromMadeleinex Madeleinex viatulipanowa tulipanowa
annagret
annagret
3119 dfa0
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon
annagret
6784 8a58 500
annagret
8103 1ee7
A couple admires the color and texture of Monet’s Water lilies at MoMA, New York
Reposted fromwsukience wsukience viamakemewannadie makemewannadie
annagret
Jest taki okres, kiedy kobieta musi być piękna, żeby ktoś ją pokochał, a potem przychodzi czas, że ktoś musi ją kochać, żeby była piękna.
— Françoise Sagan
annagret
To była pierwsza rzecz, której musiałem się o Niej dowiedzieć i być może najtrudniejsza jakiej przyszło mi się kiedykolwiek nauczyć – a mianowicie tego, że Ona jest tylko swoją własnością, a to, co mi daje, jest kwestią Jej wyboru i jest przez to cenniejsze.
— Barbara Hambly
annagret
8021 5576
annagret
She imagines him imagining her. This is her salvation.
— Margaret Atwood
Reposted fromhormeza hormeza viamakemewannadie makemewannadie
annagret
annagret
Może ktoś na Nią czeka w domu. Może jest z kimś po prostu umówiona. Może pójdzie dziś z kimś do łóżka. Nie wiem. Nie chcę wiedzieć.(...) Skasowałem Jej numer, ale wciąż znam go na pamięć
— Żulczyk
5933 aa6d 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viahormeza hormeza
annagret
7565 aa8d 500
annagret
7557 9d19 500
Reposted fromemtezmazupe emtezmazupe viamigotanie migotanie
annagret
4917 3690
Reposted fromiamstrong iamstrong viatosiaa tosiaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl